Om Invest for Impact Denmark

Invest for Impact Denmark er en almennyttig forening, som blev stiftet 15. december 2023 af Den Sociale Kapitalfond.

Det er Den Sociale Kapitalfond, der har taget initiativ til Rådet og etableringen er sket i samarbejde med TrygFonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Landsbyggefonden og Dansk Industri.

Det skal være lettere og mere attraktivt at investere for impact

Invest for Impact Denmark arbejder for at gøre det lettere og mere attraktivt at investere for samfunds- og klimamæssig impact samtidig med et finansielt afkast.

Vi er et nationalt partnerskab, der sammen bidrager med erfaringer, kompetencer og ambitioner på tværs af kapital, virksomheder, rådgivning, viden og den offentlige sektor.

For at overvinde de udfordringer, vi står overfor, er det afgørende, at vi sammen arbejder for en fremtid, hvor den impact-mæssige konsekvens er en central overvejelse i alle investerings-, forretningsmæssige og offentlige beslutninger.

Derfor vil vi gå forrest og vise mulighederne og udarbejde anbefalinger for, hvordan mere dansk kapital kan investeres med intention om at skabe positiv og målbar samfunds- og klimamæssig impact samtidig med et finansielt afkast.

Vores overordnede formål er at fremme impact-investeringer i Danmark. Derfor arbejder vi for at det skal være …

Lettere at investere for impact:

  • Kapitaludbud og -behov skal stimuleres, synliggøres, øges og mødes
  • Vi skal tydeligt kunne definere, dokumentere og rapportere den impact, der ønskes opnået med investeringen, og som sker med investeringen
  • Nye investeringssamarbejder skal etableres
  • Barrierer skal identificeres og fjernes

Mere attraktivt at investere for impact:

  • Vi vil vise de gode eksempler, hvor der er skabt dobbelt positivt afkast – finansielt og impact-mæssigt
  • Forbedre ramme­vilkår og økonomiske incita­menter. Både for impact-investorer og de virksomheder, der leverer impact-løsninger

Vores mission er at ...

Øge forståelsen

af impact investeringer – synliggøre hvordan øget mobilisering af kapital til finansiering af virksomheder og løsninger, skaber samfundsmæssig impact og driver positiv forandring.

Samle aktører

skabe netværk og fællesskab om at investere for impact ved at samle investorer, virksomheder, rådgivere, politikere og offentlige aktører, som skaber og udvikler vores velfærdssamfund.

Bane vejen

gennemføre analyser, formidling, deling af viden fra indland og udland, udvikle anbefalinger til en fælles national strategi, opfordring til debat, påvirkning af rammevilkår og udbredelse af standarder for definition og måling af impact.

Vores vision

Danmark skal udvikle sig til en impact-økonomi, hvor den impact-mæssige konsekvens, er en central overvejelse i alle investerings-, forretningsmæssige, og offentlige beslutninger.

Globalt udsyn til national handling

På globalt plan er der 37 tilsvarende råd, der alle arbejder for, at mere kapital mobiliseres mod impact-investeringer. Rådene er organiseret under paraplyorganisationen GSG Impact.

GSG’s globale indflydelse bygger på en unik og voksende gruppe af nationale råd, der i øjeblikket repræsenterer 40 lande. Yderligere 30 råd er under etablering.

Team

Sekretariatet

Birgitte Frost Mathiesen
Direktør
Tlf.: 28 49 00 80
bfm@investforimpact.dk
Stine Lomholt
Sekretariatsleder
Tlf.: 23 73 15 83
sl@investforimpact.dk

Bestyrelsen

Rolf Kjærgaard
Bestyrelsesleder for Rådet
Peter Engberg
Forperson Den Sociale Kapitalfond
Kristian Weise
Underdirektør TrygFonden
Lars Petersson
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Administrerende direktør
Bent Madsen
Direktør Landsbyggefonden
Marie Gad
Underdirektør – Global udvikling og bæredygtighed Dansk Industri

Den 25. september 2024 inviterer Invest for Impact Denmark dig til Danish Impact Investing Summit 2024 – en dag dedikeret til at forme fremtiden for impact-investeringer i Danmark.